#

กำหนดการรับสมัคร

- จำหน่ายคู่มือและระเบียบการสมัคร วันที่ 6 - 15 มีนาคม 2566
- เปิดระบบรับสมัคร วันที่ 11 มีนาคม 2566 เวลา 08.00 น.
- ปิดระบบรับสมัคร วันที่ 15 มีนาคม 2566 เวลา 18.30 น.

สมัครเรียน
#

#

ต้องเตรียมอะไรบ้างในการสมัครออนไลน์

ไม่จำเป็นต้องเตรียมเอกสารใด ๆ ในการสมัคร เนื่องจากระบบไม่มีให้แนบเอกสาร และข้อมูลที่ใช้สมัครเป็นข้อมูลพื้นฐานเท่านั้น ข้อมูลนักเรียนจะถูกเก็บเป็นความลับ ไม่ถูกนำไปเปิดเผย หรือใช้เพื่อประโยชน์อย่างอื่น

ในการสมัครเรียนจำเป็นต้องทำการลงชื่อเข้าใช้ระบบก่อน โดย ชื่อผู้ใช้ และ รหัสผู้ใช้ จะได้ตอนที่ท่านมาซื้อคู่มือและระเบียบการสมัครที่ห้องกลุ่มบริหารงานวิชาการโรงเรียนมัธยมตระการพืชผล หากยังไม่มี สามารถติดต่อซื้อคู่มือและระเบียบการสมัครได้ที่กลุ่มบริหารงานวิชาการ อาคาร 2 ชั้น 1 ฝั่งทิศตะวันออก

โครงสร้างหลักสูตรโรงเรียนมัธยมตระการพืชผล