mtkbanner2

ประกาศโรงเรียนมัธยมตระการพืชผล เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกนักเรียนและจัดห้องเรียน ห้องเรียนปกติ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2566

m4ge2566bannernews

 00

4.1 000

4.1 001

4.2 000

4.2 001

4.3 000

4.3 001

4.4 000

4.4 001

4.5 000

4.5 001

4.6 000

4.6 001

4.7 000

4.7 001

4.8 000

4.8 001

4.9 000

4.9 001

4.10 000

4.10 001

4.11 000

4.11 001

 

Related Articles

ข่าวสารการรับสมัครนักเรียน

Templates by Ltheme