mtkbanner2

ประกาศโรงเรียนมัธยมตระการพืชผล เรื่อง เรียกนักเรียนลำดับสำรองในการสอบคัดเลือก ห้องเรียนพิเศษ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี (SMT) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2566

smt1 sr

Related Articles

ข่าวสารการรับสมัครนักเรียน

Templates by Ltheme